Chiêm ngưỡng tác phẩm chơi tết trị giá hơn nửa tỷ đồng tại Hà Nội