Chiếm đất rừng phòng hộ ở Lâm Đồng, 2 cá nhân bị xử phạt 100 triệu đồng

Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: K.L
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: K.L
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: K.L
Lên top