Chiếc máy cày Bác Hồ tặng và những cái nhất ở Vĩnh Kim

Chiếc máy cày Bác Hồ tặng cho người dân Vĩnh Kim được trưng bày ở nhà truyền thống. Ảnh: Hưng Thơ
Chiếc máy cày Bác Hồ tặng cho người dân Vĩnh Kim được trưng bày ở nhà truyền thống. Ảnh: Hưng Thơ
Chiếc máy cày Bác Hồ tặng cho người dân Vĩnh Kim được trưng bày ở nhà truyền thống. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top