Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị Việt Nam bị “sắt đè”

Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam, được Bạc Liêu công nhận di tích cấp tỉnh năm 2006. Ảnh: Nhật Hồ
Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam, được Bạc Liêu công nhận di tích cấp tỉnh năm 2006. Ảnh: Nhật Hồ
Chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam, được Bạc Liêu công nhận di tích cấp tỉnh năm 2006. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top