Chiếc bàn chải đánh răng có khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Chiếc bàn chải đánh răng và mảnh nhôm có khắc chữ được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VN.
Chiếc bàn chải đánh răng và mảnh nhôm có khắc chữ được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VN.
Chiếc bàn chải đánh răng và mảnh nhôm có khắc chữ được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VN.
Lên top