Chicilon Media trao 1 tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19

Ông Tăng Khánh Hiền – Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Truyền Thông Thiên Hy Long Việt Nam (đứng bên trái) đã trao số tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19.
Ông Tăng Khánh Hiền – Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Truyền Thông Thiên Hy Long Việt Nam (đứng bên trái) đã trao số tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19.
Ông Tăng Khánh Hiền – Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Truyền Thông Thiên Hy Long Việt Nam (đứng bên trái) đã trao số tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19.
Lên top