Chia sẻ xúc động của 3 nhân viên y tế xin ở lại giúp Bình Dương chống dịch

Anh Quân là một trong 3 người tình nguyện ở lại hỗ trợ tỉnh Bình Dương xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TH.
Anh Quân là một trong 3 người tình nguyện ở lại hỗ trợ tỉnh Bình Dương xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TH.
Anh Quân là một trong 3 người tình nguyện ở lại hỗ trợ tỉnh Bình Dương xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TH.
Lên top