Chia sẻ vấn đề an sinh xã hội gặp phải trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) thay mặt ASSA trao giải thưởng hạng mục “Tiếp tục cải tiến” cho BHXH 
Việt Nam. Ảnh: Anh Minh
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) thay mặt ASSA trao giải thưởng hạng mục “Tiếp tục cải tiến” cho BHXH Việt Nam. Ảnh: Anh Minh
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh (bên trái) thay mặt ASSA trao giải thưởng hạng mục “Tiếp tục cải tiến” cho BHXH Việt Nam. Ảnh: Anh Minh
Lên top