Chi viện gần 300 cảnh sát cơ động về Bắc Giang phòng chống COVID-19

Lực lượng Cảnh sát cơ động được chi viện tới tỉnh Bắc Giang để phối hợp, hỗ trợ tuần tra, kiểm soát... phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Lực lượng Cảnh sát cơ động được chi viện tới tỉnh Bắc Giang để phối hợp, hỗ trợ tuần tra, kiểm soát... phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Lực lượng Cảnh sát cơ động được chi viện tới tỉnh Bắc Giang để phối hợp, hỗ trợ tuần tra, kiểm soát... phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Lên top