Chỉ trường hợp từ vùng dịch cấp độ 3,4 vào Đà Nẵng mới cần giấy xét nghiệm

Chốt kiểm soát người dân ra vào Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát người dân ra vào Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát người dân ra vào Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top