Chi trăm tỉ để dạy nghề, hàng triệu lao động sau đào tạo đi đâu?

Phân cỡ tôm, nghề không có trường đào tạo, các nhà máy dễ mất lao động dạng này. Ảnh Nhật Hồ
Phân cỡ tôm, nghề không có trường đào tạo, các nhà máy dễ mất lao động dạng này. Ảnh Nhật Hồ
Phân cỡ tôm, nghề không có trường đào tạo, các nhà máy dễ mất lao động dạng này. Ảnh Nhật Hồ
Lên top