Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-8 vào một kỳ

Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội tiến hành chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội tiến hành chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội tiến hành chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: H.A
Lên top