Chi trả lương hưu tháng 5-6.2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5

Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Cán bộ bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh minh hoạ: Hà Anh
Lên top