Chỉ tiêu tuyển sinh ngành cảnh sát, quân đội năm 2020 ra sao?

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công an, quân đội năm 2020 rất ít. Ảnh: Theo CAND
Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công an, quân đội năm 2020 rất ít. Ảnh: Theo CAND
Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công an, quân đội năm 2020 rất ít. Ảnh: Theo CAND
Lên top