"Chỉ tiêu thoát nghèo" ám ảnh vùng cao

Những hộ gia đình như nhà bà Ồn bỗng thoát nghèo mà không hay biết. Ảnh: Văn Đức.
Những hộ gia đình như nhà bà Ồn bỗng thoát nghèo mà không hay biết. Ảnh: Văn Đức.
Những hộ gia đình như nhà bà Ồn bỗng thoát nghèo mà không hay biết. Ảnh: Văn Đức.
Lên top