Chi tiết quy trình 8 bước quản lý và điều trị F0 tại nhà của TP Cần Thơ

Theo đó, thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ 14-21 ngày. Ảnh: LĐO
Theo đó, thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ 14-21 ngày. Ảnh: LĐO
Theo đó, thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ 14-21 ngày. Ảnh: LĐO
Lên top