Chi tiết cấp độ dịch và quy định đi lại các tỉnh ĐBSCL theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Đến sáng ngày 19.10.2021, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã chính thức công bố cấp độ dịch trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế theo Quyết định 4800. 

Báo Lao Động tổng hợp và cập nhật cấp độ dịch; thông tin chi tiết các quy định về việc đi lại của người dân khi ra/vào của các tỉnh, thành phố trong khu vực cùng với các yêu cầu về xét nghiệm, cách ly (nếu có) và các trạm kiểm soát cửa ngõ theo tiến độ công bố của các địa phương để bạn đọc tiện theo dõi.

LONG AN
- Cấp độ dịch: Cấp độ 2
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Dừng hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh: Không quy định

TIỀN GIANG

- Cấp độ dịch: Cấp độ 2

- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì

- Quy định ra vào tỉnh:

Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Khi đến nơi, thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày.

Người về từ vùng dịch phải cách ly tập trung 7 ngày đối với người tiêm 1 mũi vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19.

BẾN TRE
- Cấp độ dịch: Cấp độ 2
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì
- Quy định ra vào tỉnh:

  • Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 1, 2: Không hạn chế
  • Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 3: Trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.
  • Đối với người đến/về từ vùng cấp độ 4: Phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương. Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng được tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7. Người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly 14 ngày tập trung hoặc tại nhà tùy theo điều kiện thực tế từng trường hợp cụ thể; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

VĨNH LONG
- Cấp độ dịch: Cấp độ 2
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì
- Quy định ra vào tỉnh: Người dân Vĩnh Long ra khỏi tỉnh và trở về tỉnh; người dân từ tỉnh ngoài đến Vĩnh Long, ngoài các yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, phải thực hiện cách ly theo quy định phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh.

TRÀ VINH
- Cấp độ dịch: Chưa công bố
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì
- Quy định ra vào tỉnh: Chưa công bố

CẦN THƠ

Bản đồ dịch Cần Thơ
Bản đồ dịch Cần Thơ

- Cấp độ dịch: Cấp độ 1
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Dừng hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh:

  • Người đến/về từ vùng cấp độ 1, 2: Không yêu cầu xét nghiệm, cam kết thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày.
  • Người đến/về từ vùng cấp độ 3, 4: Người tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng theo dõi sức khỏe tại nhà; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1. Người chưa tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, thứ 3 và thứ 7. Người chưa tiêm vaccine thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm định kỳ theo quy định.

ĐỒNG THÁP
- Cấp độ dịch: Chưa công bố
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Đang hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh: Chưa công bố

AN GIANG
- Cấp độ dịch: Chưa công bố
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Đang hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh: Thực hiện theo Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 07.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ

KIÊN GIANG
- Cấp độ dịch: Chưa công bố
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Đang hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh: Chưa công bố

HẬU GIANG

Bản đồ dịch Hậu Giang
Bản đồ dịch Hậu Giang

- Cấp độ dịch: Chưa công bố
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Đang hoạt động
- Quy định ra vào tỉnh: Chưa công bố

SÓC TRĂNG

Bản đồ dịch Sóc Trăng
Bản đồ dịch Sóc Trăng

- Cấp độ dịch: Cấp độ 1
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì
- Quy định ra vào tỉnh: Nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ít nhất 14 ngày hoặc có chứng nhận đã điều trị khỏi COVID-19 không quá 6 tháng và không đến từ vùng có dịch thì không phải cách ly. Nếu đến từ vùng có dịch phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị. Khi di chuyển nội tỉnh theo quy định áp dụng cho người dân trong tỉnh. Các trường hợp khác phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà theo quy định.

BẠC LIÊU

- Cấp độ dịch: Cấp độ 2.

- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì.

- Quy định ra vào tỉnh:

Người đến/về từ vùng cấp độ 1: Người chưa tiêm vaccine phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/cơ sở lưu trú trong 7 ngày và phải luôn thực hiện 5K; tất cả các trường hợp còn lại không phải thực hiện cách ly y tế và việc đi lại không hạn chế.

Người đến/về từ vùng cấp độ 2: Người chưa tiêm vaccine phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày; tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế; tất cả các trường hợp còn lại không phải thực hiện cách ly y tế và việc đi lại không hạn chế.

Người đến/về từ vùng cấp độ 3 và cấp 4: Khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72h. Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 được phép tự di chuyển đến nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc để theo dõi sức khỏe 7 ngày. Đối với người đã tiêm 1 liều vaccine, phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm vaccine phải thực hiện cách ly y tế trong 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Các trường hợp này thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế.

CÀ MAU
- Cấp độ dịch: Cấp độ 2
- Trạm kiểm soát cửa ngõ: Tiếp tục duy trì
- Quy định ra vào tỉnh: Người đến/về từ vùng cấp độ 1, 2: Không hạn chế đi lại. Người đến/về từ vùng cấp độ 3, 4: Phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính trong 72 giờ. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng được phép di chuyển đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc để tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, tự xét nghiệm theo quy định. Người tiêm 1 liều vaccine thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc tại nơi cư trú (nếu đủ điều kiện) trong 7 ngày, xét nghiệm theo quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm vaccine thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc tại nơi cư trú (nếu đủ điều kiện) trong 7 ngày, xét nghiệm theo quy định và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trường Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre nới lỏng đi lại, cho phép tổ chức học trực tiếp

Trường Nhân |

Từ 0h ngày 19.10, người dân ngoài tỉnh ở vùng cấp độ 1, 2 theo quy định tại Nghị quyết 128 khi đến tỉnh Bến Tre không bị hạn chế đi lại. Người dân Bến Tre ra khỏi tỉnh không phải xin giấy đi đường.

Cần Thơ dừng hoạt động các chốt cửa ngõ nới lỏng đi lại theo Nghị quyết 128

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ chính thức nới lỏng việc đi lại của người dân theo Nghị quyết 128 đồng thời dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ và cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đã "đóng băng" nhiều tháng.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.

Tiền vệ Trọng Hoàng từ giã đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Trọng Hoàng quyết định từ giã đội tuyển quốc gia sau trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Dortmund.

Vụ cháy dãy nhà trọ gần Viện Nhi: Bị cáo Hiệp Khùng lĩnh 8 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà xác định việc cháy dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương khiến 2 người chết, thiệt hại 1,9 tỉ đồng là do lỗi của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp.

Lý do trận đấu tuyển Việt Nam - Dortmund chỉ bù giờ 1 phút

AN NGUYÊN |

Dù trận đấu bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật nhưng trận đấu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund chỉ được bù giờ 1 phút.

Nguồn cung ôtô tăng đột biến dịp cuối năm

Anh Tuấn |

Tháng 11.2022, lượng ôtô sản xuất và nhập khẩu đạt sản lượng cao kỷ lục kể từ đầu năm.

Nga thông báo đà thắng lợi ở Donbass Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga thông báo đã đẩy lùi các lực lượng Ukraina khỏi nhiều địa điểm ở Donbass, miền đông Ukraina.

Bến Tre nới lỏng đi lại, cho phép tổ chức học trực tiếp

Trường Nhân |

Từ 0h ngày 19.10, người dân ngoài tỉnh ở vùng cấp độ 1, 2 theo quy định tại Nghị quyết 128 khi đến tỉnh Bến Tre không bị hạn chế đi lại. Người dân Bến Tre ra khỏi tỉnh không phải xin giấy đi đường.

Cần Thơ dừng hoạt động các chốt cửa ngõ nới lỏng đi lại theo Nghị quyết 128

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ chính thức nới lỏng việc đi lại của người dân theo Nghị quyết 128 đồng thời dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ và cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đã "đóng băng" nhiều tháng.

Thực hiện Nghị quyết 128, Bạc Liêu tiếp tục duy trì các chốt liên tỉnh

NHẬT HỒ |

Mặc dù số ca bệnh trong cộng đồng rất thấp, từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 864 ca, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tỉnh này cũng đề nghị duy trì tất cả các chốt kiểm soát liên tỉnh, kiểm tra tất cả mọi người ra/vào tỉnh.