Chi tiết các nhóm được hỗ trợ, không được hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM

Lao động tự do tại TPHCM nhận được tiền hỗ trợ lần 2. Ảnh: Mạnh Hòa
Lao động tự do tại TPHCM nhận được tiền hỗ trợ lần 2. Ảnh: Mạnh Hòa
Lao động tự do tại TPHCM nhận được tiền hỗ trợ lần 2. Ảnh: Mạnh Hòa
Lên top