Chi tiết các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hoá vào Cần Thơ

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi Thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi Thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Người điều khiển phương tiện và người đi cùng trên phương tiện vận tải tuyệt đối không được xuống phương tiện và phải rời khỏi Thành phố Cần Thơ ngay sau khi giao nhận hàng hoá xong. Ảnh: Tạ Quang
Lên top