Chi tiền tỉ, được 1 công trình khoa học quốc tế mà lãnh đạo Sở không biết

Ông Lê Sỹ Chung - Chánh Văn phòng Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Lê Sỹ Chung - Chánh Văn phòng Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Lê Sỹ Chung - Chánh Văn phòng Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top