Chi sai mục đích, Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Gia Lai phải nộp tiền khắc phục

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai lập khống chứng từ, chi sai ngân sách. Ảnh ĐÌNH VĂN
Trường Cao đẳng nghề Gia Lai lập khống chứng từ, chi sai ngân sách. Ảnh ĐÌNH VĂN
Trường Cao đẳng nghề Gia Lai lập khống chứng từ, chi sai ngân sách. Ảnh ĐÌNH VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM