Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương khổ vì tên quá dài: Không sửa được tên

Văn bản trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch bị cho là "cứng nhắc" trong cách giải quyết_Ảnh: CTV
Văn bản trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch bị cho là "cứng nhắc" trong cách giải quyết_Ảnh: CTV
Văn bản trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch bị cho là "cứng nhắc" trong cách giải quyết_Ảnh: CTV
Lên top