"Chỉ mặt" nhiều chung cư cao cấp tại TPHCM mất an toàn

Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định sẽ bắt buộc các chủ đầu tư xây dựng đúng quy chuẩn tiêu chuẩn lối thoát nạn đảm bảo an toàn và một số hạng mục có liên quan đến an toàn PCCC.
Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định sẽ bắt buộc các chủ đầu tư xây dựng đúng quy chuẩn tiêu chuẩn lối thoát nạn đảm bảo an toàn và một số hạng mục có liên quan đến an toàn PCCC.
Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định sẽ bắt buộc các chủ đầu tư xây dựng đúng quy chuẩn tiêu chuẩn lối thoát nạn đảm bảo an toàn và một số hạng mục có liên quan đến an toàn PCCC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top