Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tranh cãi hợp thức hóa mại dâm:

Chị em hoạt động mại dâm mong muốn được coi là một nghề

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.