Chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

Biên lai thu tiền khi người dân đến ký xác nhận để hưởng hỗ trợ do COVID-19 của UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Biên lai thu tiền khi người dân đến ký xác nhận để hưởng hỗ trợ do COVID-19 của UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Biên lai thu tiền khi người dân đến ký xác nhận để hưởng hỗ trợ do COVID-19 của UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top