Chỉ còn 3 hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Lên top