Chỉ có sự đam mê mới làm được

Thạc sĩ Công nghệ chế biến Đồ uống và Thực phẩm Nguyễn Thị Hoài Tâm. Ảnh: NVCC
Thạc sĩ Công nghệ chế biến Đồ uống và Thực phẩm Nguyễn Thị Hoài Tâm. Ảnh: NVCC
Thạc sĩ Công nghệ chế biến Đồ uống và Thực phẩm Nguyễn Thị Hoài Tâm. Ảnh: NVCC
Lên top