Chỉ có 3 nhà thầu tham dự gói thầu cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh ĐT
Lên top