Điều chỉnh cao tốc Bắc Nam phía Đông:

Chỉ chấp thuận 3/8 dự án chuyển sang đầu tư công

Infographic các giai đoạn của Dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: quang tùng
Infographic các giai đoạn của Dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: quang tùng
Infographic các giai đoạn của Dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: quang tùng
Lên top