Chỉ cần giọng nói, người khiếm thị sẽ "nhìn" thấy cả thế giới

Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tác giả của phần mềm cho người khiếm thị
Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tác giả của phần mềm cho người khiếm thị
Tiến sĩ, Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tác giả của phần mềm cho người khiếm thị

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top