Chỉ 39 hộ dân TPHCM không có nhà ở: Cục Thống kê nói "hoàn toàn có cơ sở"

Lên top