Chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ: Sao không nghĩ đến tăng lương cho giáo viên?

Nhiều chuyên gia đề xuất dùng kinh phí 12.000 tỉ đồng tăng thu nhập cho giáo viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều chuyên gia đề xuất dùng kinh phí 12.000 tỉ đồng tăng thu nhập cho giáo viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN