Chen chân tắm biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Cửa Lò chật kính người trong ngày 28.4.
Cửa Lò chật kính người trong ngày 28.4.
Cửa Lò chật kính người trong ngày 28.4.
Lên top