Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài

Cảnh người dân chen chúc đến mua vàng sáng 3.2 ở hiệu vàng Việt Hà, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Cảnh người dân chen chúc đến mua vàng sáng 3.2 ở hiệu vàng Việt Hà, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Cảnh người dân chen chúc đến mua vàng sáng 3.2 ở hiệu vàng Việt Hà, TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TT
Lên top