Chạy xe ôm công nghệ để “lấy ngắn nuôi dài”

Nhiều lao động trẻ coi việc chạy xe ôm công nghệ là một công việc tạm thời để họ tiếp tục "nuôi" những ước mơ của mình. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh
Nhiều lao động trẻ coi việc chạy xe ôm công nghệ là một công việc tạm thời để họ tiếp tục "nuôi" những ước mơ của mình. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh
Nhiều lao động trẻ coi việc chạy xe ôm công nghệ là một công việc tạm thời để họ tiếp tục "nuôi" những ước mơ của mình. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM