Cháy tổng kho thiệt hại nặng, công an hướng dẫn phòng hỏa hoạn mùa COVID-19

Lên top