Chạy thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Mỗi ngày vận hành 287 lượt tàu, đúng giờ 99%

Đang vận hành thử đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để đánh giá an toàn hệ thống. Ảnh: Phạm Đông
Đang vận hành thử đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để đánh giá an toàn hệ thống. Ảnh: Phạm Đông
Đang vận hành thử đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để đánh giá an toàn hệ thống. Ảnh: Phạm Đông
Lên top