Cháy tại chung cư New Horizon City (Hà Nội): Dân phải lấy xô dập lửa!

Chung cư New Horizon City đã từng bị khách hàng phản đối vì buông lỏng công tác PCCC
Chung cư New Horizon City đã từng bị khách hàng phản đối vì buông lỏng công tác PCCC