"Chạy sô" chợ Viềng - Phủ Dầy, vạn người bỏ quên nơi linh thiêng nhất

Cảnh chen lấn bên trong Phủ chính Tiên Hương. Ảnh: Tô Thế.
Cảnh chen lấn bên trong Phủ chính Tiên Hương. Ảnh: Tô Thế.
Cảnh chen lấn bên trong Phủ chính Tiên Hương. Ảnh: Tô Thế.
Lên top