Cháy siêu thị Thành Đô ở Hà Nội: Bánh trung thu ngổn ngang trên đống gạch vữa

Bánh Trung thu bị cháy rụi
Bánh Trung thu bị cháy rụi