Chạy sau máy cắt lúa để bắt chuột đồng, một em nhỏ gặp nạn tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh VC
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh VC
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh VC
Lên top