Cháy rừng tại Nghệ An, Hà Tĩnh: Nguy cơ cháy còn rất lớn

Đám lửa rừng rực trong vụ cháy rừng tại Nghệ An. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đám lửa rừng rực trong vụ cháy rừng tại Nghệ An. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đám lửa rừng rực trong vụ cháy rừng tại Nghệ An. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Lên top