Cháy rừng Sơn Trà trong đêm

Cháy rừng Sơn Trà trong đêm 10.6. Ảnh chụp từ video
Cháy rừng Sơn Trà trong đêm 10.6. Ảnh chụp từ video
Cháy rừng Sơn Trà trong đêm 10.6. Ảnh chụp từ video
Lên top