Cháy rừng dữ dội trong đêm, hàng trăm người vật lộn với “giặc lửa”

Ngọn lửa bốc cao dữ dội trong đêm. Ảnh: Minh Lý
Ngọn lửa bốc cao dữ dội trong đêm. Ảnh: Minh Lý
Ngọn lửa bốc cao dữ dội trong đêm. Ảnh: Minh Lý
Lên top