Cháy ở công ty sản xuất bao bì, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L
Lên top