Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát sau khi đám cháy ở chợ Quang đã được khống chế.
Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát sau khi đám cháy ở chợ Quang đã được khống chế.
Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát sau khi đám cháy ở chợ Quang đã được khống chế.
Lên top