Chạy nước rút trước giờ Thủ Đức lên thành phố

Thành phố Thủ Đức là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: M.Q
Thành phố Thủ Đức là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: M.Q
Thành phố Thủ Đức là mô hình “thành phố trong thành phố” đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: M.Q
Lên top