Cháy nhà xưởng quạt máy gần 10 tỷ đồng

Cháy nhà xưởng quạt máy gần 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Cháy nhà xưởng quạt máy gần 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Cháy nhà xưởng quạt máy gần 10 tỷ đồng ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top