Cháy nhà máy may Vina Korea Vĩnh Phúc

Cháy nhà xưởng tại nhà máy may Vina Korea KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Cháy nhà xưởng tại nhà máy may Vina Korea KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Cháy nhà xưởng tại nhà máy may Vina Korea KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM