Cháy ngôi nhà gỗ 5 gian, chủ nhà bị thiêu chết

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội
Lên top